show sidebar & content

Lamborghini Aventador

Temps approximatif consacré : 40h

Travaux effectués : Lamborghini Aventador corrigée par 2 étapes de polissage puis protégée par un traitement céramique longue durée Kamikaze Miyabi

 

 

 

av01
av02
av03
av04
av05
av06
av07
av08